Червени рейдове в пловдивските райони

 Добромира Тошева приема присърце грижите за децата и възрастните в Тракия

От срещите със съкварталците си в Тракия Добромира Тошева обобщи и включи в личната си платформа на кандидат-районен кмет от левицата с № 56 задачи, свързани с образованието, децата, възрастните и хора в неравностойно положение. Направи го, защото грижата за децата и за възрастните лежат на сърцето й.
Ето какво смята на направи най-напред за тях, ако стане кмет:
1. Построяване на нови детски градини, ясли и училища с оборудвани за техните специалности кабинети.
2. Възстановяване на институцията на училищните настоятелства.
3. Стимулиране на извънкласни форми, съобразени с интересите и потребностите на децата, пазара на труда и бизнеса
4. Създаване на фондове в общинските училища с учебници и учебни помагала за социално слаби семейства.
5. Категорично „не” на изопачаването на историята и традициите, както и на идеологизация, водеща до противопоставяне между родителите и децата и промиваща съзнанието на подрастващите.
6. Нови пенсионерски клубове.
7. Изграждане и монтиране на помощни средства за предвижване на инвалиди и осигуряване на достъпа им до институциите.

Следваща новина > >

Back to Top