П И Т А Н Е от инж. Йордан Василев Общински съветник от ППГОС на БСП - Пловдив

ОТНОСНО:Съдбата на блоковете на ул. „Сокол“ и ул. „Батак“
 
Уважаеми г-н Кмете,
През последните седмици, покрай темата за водната криза в държавата, Община Пловдив и Областния управител на Област Пловдив се сетихте за най- голямото ромско гето на Балканите, а именно пловдивският квартал „Столипиново“. От медиите стана ясно, че ще бъде създадена работна група във връзка с огромните водни загуби на местната ВиК мрежа, която ще обследва блоковете на ул. „Сокол“ и ул. „Батак“.
За проблемите в целия квартал и в тези блокове, наричани от обитателите на квартала със звучното име „боклук блокове“, ние от БСП сме алармирали многократно. За съжаление, до момента мнението на властимащите бе: „Там проблеми няма!“, а тяхното бездействие задълбочаваше проблемите.
Днес, след като партия ГЕРБ е управлявала държавата, града и район „Източен“ през последните десет години, оправданието на собственото бездействие с бездействие на предишните управляващи е несериозно!
Апартаментите в тези сгради са основно общински. От години обаче Община Пловдив нехае за собствеността си! Назначените общински служители със своите действия и най-вече бездействия, са довели до явното компрометиране на въпросните сгради. Обследването за това дали да бъдат санирани и обезопасени или съборени и изградени наново е закъсняло. На всички ни е ясно,че проблемът със състоянието на въпросните блокове със саниране и освежаване няма да бъде решен!
 
А дори и да бъде решен, то това би било поредното безидейно хвърляне на средства за прикриване на истинските проблеми на квартал „Столипиново“, където над 90% от сградите са незаконни, където част от уличната и комуналната мрежа са заличени, където здравето на обитателите заплашва и здравето на останалите жители на град Пловдив.
Без изготвяне на цялостна „Стратегия за Столипиново“, всички действия на местната власт или държавата биха били опит за нескопосан ПР и ненужен разход на публични средства, водещ до нагнетяване на общественото мнение.
 
 
Във връзка с гореизложеното, моето питане към Вас включва следните въпроси:
1. Имайки предвид това, че собствеността на голяма част от жилищата е общинска, то кой и по какъв начин ще понесе отговорност за безстопанствеността, довела до днешното състояние на сградите?
 
2. Къде ще бъдат настанени живущите от тези сгради, ако се вземе решение за разрушаване на блоковете?
 
3. Предвиждате ли компенсация и каква за останалите съсобственици в тези сгради?
 
4. Бихте ли се ангажирали с изготвянето на дългосрочна „Стратегия за Столипиново“, каквато ние от БСП предлагаме от няколко години, която да бъде изработена съвместно с представители на държавата, местната власт, политическите партии и представители на местната общност и нейната последваща реализация?
 
Моля за писмен и устен отговор на моето Питане, който да бъде оповестен на следващото заседание на Общински съвет – Пловдив.
 
 
15.01.2020 г. С уважение:
Пловдив /инж. Йордан Василев/
 

Следваща новина > >

Back to Top