П И Т А Н Е от инж. Йордан Василев Общински съветник от ППГОС на БСП - Пловдив

ОТНОСНО:Отглеждането на домашни любимци на територията на Община Пловдив
 
Уважаеми г-н Кмете,
В приемната ми на общински съветник, постъпи сигнал от граждани, че тревните площи пред ДГ „Осми март“, район „Южен“, ул. „Даме Груев“ №1 се използват от собственици на кучета и техните домашни любимци като място за игра и разходка. Често питомците тичат на воля, без каишка и намордник, а след кучетата не се почиства. През летните месеци, импровизираната кучешка тоалетнаизлъчва специфична миризма. Говорейки за пространство пред детска градина, надали е удачно, да не говорим и хигиенично, тода се използва за подобни цели, което именно е и притеснението на родителите.
От информацията в сайта на Община Пловдив е видно, че в район „Южен“ има 4 обособени места за разходка на домашни кучета–ул. „Славееви гори“, под Надлез Родопи, срещу зала Олимпиада и ул. „Лозарска“ в кв. „Коматево“. Базирайки се на факта, че „Южен“ е районът с най-голямо население в Пловдив, смятам, че тези места са крайно недостатъчно и не могат да обхванат нуждите на живущите с техните домашни любимци по микрорайони.
Друг проблем е регистрацията на домашни любимци. В момента действащата нормативна уредба, регистрацията се извършва в две стъпки – в съответен ветеринарен кабинет с поставяне на чип и последваща регистрация в районното кметство по местоживеене. Според електронния регистър на домашните кучета, наличен на сайта на Община Пловдив, в града ни има 5921 регистрирани кучета, което със сигурност не отговаря на действителния брой домашни любимци.Ясно е, че към момента няма изграден механизъм за уеднаквяване на данните за регистрирани любимцимежду ветеринарните служби и Община Пловдив, което дава възможност за неспазване на правилата за отглеждане на домашни любимци и лишава общината от средства, които да вложи в изграждане и поддържане на обособени места за разходка и игра на животните. От друга страна това води до конфликтни ситуации между собственици и други граждани, при нерегламентирано разхождане на кучетата.
 
Във връзка с гореизложеното, моето питане към Вас включва следните въпроси:
1. От медийни публикации разбираме, че предстои ремонт на ул. „Даме Груев“. Предвиждате ли изграждане на площадка за кучета в Поземлен имот 56784.530.114, която да удовлетвори нуждите на живущите в района на ул. „Даме Груев“ и околните улици стопани и техните домашни любимци?
2. Предвиждате ли изграждане на обособени площадки и на други места на територията на Община Пловдив и заложени ли са средства за тази цел?
3. При положение, че съществува национална информационна система ВетИС към БАБХ, получаваща информация от ветеринарните служби, то извършва ли се съпоставка междуелектронния регистър на Община Пловдив и ВетИС относно регистрираните домашни любимци и ако има, каква е разликата между двата регистъра?
4. Има ли случаи на установени и санкционирани собственици на домашни животни, които не са регистрирани по съответния ред и какъв е техният брой?
 
Моля за писмен и устен отговор на моето Питане, който да бъде оповестен на следващото заседание на Общински съвет – Пловдив.
 
 
28.01.2020 г.
Пловдив
 
С уважение:
/инж. Йордан Василев/

Следваща новина > >

Back to Top