ПИТАНЕ от инж. Йордан Василев

Чрез г-н Александър Държиков

Председател на Общински съвет – Пловдив

 

 До г-н Здравко Димитров

 Кмет на Община Пловдив

 

 

П      И      Т       А      Н      Е

от

инж. Йордан Василев

Общински съветник от ППГОС на БСП - Пловдив

 

 

         ОТНОСНО:   Проект за пробив под Централна гара, съдбата на Бетонния мост, отчуждаване на частни имоти.

 

         Уважаеми г-н Кмете,

         В далечната 2007 г. Общински съвет Пловдив е взел решение за осъществяване на транспортна връзка между булевардите „Македония“ и „Васил Априлов“. Днес, тринадесет години по- късно, като че ли сме на финалната права по реализацията на този проект, след като  през месец ноември 2019г. бе избран изпълнителят на поръчката, касаеща „Moдepнизaция на железен път, ĸoнтaĸтнa мрежа и системи за сигнализация и тeлeĸoмyниĸaции в гара Пловдив и изграждане на ĸoмyниĸaциoннo-тpaнcпopтeн пробив под ЖΠ гара Пловдив“, като обектът е част от проект „Развитие на жп възел Пловдив“, а по последна информация, излязла по медиите е, че се планира пробивът под Централна гара да започне тази година и ще продължи поне до 2023 г.

         Също от медийни публикации научаваме, че до 15 юли ще бъде внесен проектът за пробива, а Община Пловдив ще съдейства за съгласувателните процедури, както и че предстои събаряне на Бетонния мост, който е ключово транспортно съоръжение за жителите на р-н „Южен“, осигуряващо връзката им с града.

         Въпреки големия обществен интерес и прякото въздействие на този проект върху нормалния начин на живот на пловдивчани, то общото мнение е, че към момента Община Пловдив е страничен наблюдател на случващото се. Неяснотите по цялостната му реализация стават все повече, а притесненията на гражданите за нецелесъобразността и негативния ефект върху качеството ни на живот - все по-основателни. Според идейния проект към договора за изпълнение на пробива е видно, че ще бъдат изградени поне три нови кръстовища, гарантиращи почти постоянното наличие на изчакващи автомобили в самия тунел. Към това трябва да прибавим и притесненията за евентуалното наводняване на тунела, каквито наблюдаваме в момента в пешеходния подлез до Централна гара при всеки по-обилен дъжд.

             

         Във връзка с гореизложените факти, моето питане към Вас включва следните въпроси:

  1.  Предвиждате ли провеждане на Обществено обсъждане преди окончателното одобрение на проекта за пробива?
  2. Има ли изготвен анализ на трафика към момента, обхващащ движението по Бетонния мост, бул. „Христо Ботев“ в частта пред Централна Гара, бул. „Васил Априлов“ в частта около колелото на Централна гара и това, как ще бъде засегнат след реализиране на проекта? Ако да, моля да ми бъде предоставен.
  3. Какви допълнителни разходи ще трябва да заплати Община Пловдив, в това число за преместване на ВиК мрежа, изграждане на пътни връзки, пътна сигнализация и отчуждаване на имоти за крайното реализиране на проекта и от къде предвиждате да бъдат набавени тези средства? Моля да ми бъде предоставена предварителна план-сметка.
  4. Каква част от пътната инфраструктура ще бъде засегната при строителните дейности от страна на Централна Гара и в частта на р-н „Южен“? По какъв начин е предвидено да бъдат осъществени обходните маршрути за периода на реализацията на проекта?

 

 

Моля за писмен и устен отговор на моето Питане, който да бъде оповестен на следващото заседание на Общински съвет – Пловдив.

        

 

10.06.2020 г.                                            С уважение:

 Пловдив                                                          /инж. Йордан Василев /

 

 

 

 

Следваща новина > >

Back to Top