Р Е Ш Е Н И Е ОТ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ГРАДСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БСП – ПЛОВДИВ

Р Е Ш Е Н И Е

ОТ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНАТА  КОНФЕРЕНЦИЯ НА ГРАДСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БСП – ПЛОВДИВ

ПРОВЕДЕНА НА 20 ЮНИ 2020 ГОДИНА

 

         Отчетно-изборната конференция на Градската организация на БСП – Пловдив, след като изслуша и обсъди доклада за дейността на организацията през отчетния период, доклада на Градската контролна комисия и като взе в предвид направените в изказванията  предложения

 

КОНСТАТИРА:

 

         Настоящата отчетно-изборна конференция се провежда в неблагоприятни за Партията и Държавата условия – извънредно положение, обедняване, плашещо нарастваща инфлация, задълбочаваща се демографска криза, нагло и безпардонно държание на управляващата групировка.

         Градската партийна организация осъществяваше своята дейност в съответствие с решенията на 49я конгрес на БСП.

         Усилията на ГПО бяха насочени към организационното укрепване на ОПО и мобилизиране на социалистите за постигане на по-добри резултати в изборите за Президент на република България /първа политическа сила/, за Народно събрание /втора политическа сила – избрани 3 депутати/, Европейски парламент /втора политическа сила/, и местна власт – 2019 г. /втора политическа сила – избрани 7 общински съветници/.

         Организационно-политическата работата на ГПО беше насочена към решаването на проблеми в кварталите, районите и града.

         Вниманието на ръководството на ГПО бе насочено към прием на млади хора в Партията и реализирането им, включително като общински съветници и депутати.

         ГПО поставя на вниманието на конференцията възникналите въпроси и предложения от събранията на ОПО и районните конференции с идеята да стигнат до 50ия конгрес на Партията.

         Въпреки постигнатите по-добри резултати от участието на ГПО в изборите през отчетния период, не са преодолени слабости, които са характерни за партийната организация в Пловдив и за БСП в страната:

         - продължава намаляването на числения състав на ГПО,

            - не е преодоляна тенденцията към застаряването на числения състав на партийните организации,

         - приемът на млади хора в партията продължава да е крайно недостатъчен,

 

 

         - все още не сме приети като изразители на вълненията и тревогите на хората.

         На база отчетите и извършения анализ, Конференцията на ГПО на БСП  Пловдив

 

Р Е Ш И:

 

         I. Приема:

         1. Отчета за работа на Градската партийна организация през мандат 2016 – 2020 г. и политическите задачи за 2020 г.

         2. Отчета за дейността на Градската контролна комисия с направените корекции.

 

         II. Мерки за укрепване и увеличаване влиянието на Градската партийна организация: 

         1. Мобилизиране на  актива на ГПО за участие в провеждането на 50ия конгрес на БСП и избора на председател на БСП.

         2. ГС на БСП да организира тематични обсъждания на Управленските програми, утвърдени от 50ия конгрес на БСП, секторните политики и политическата рамка за изборите с участието на депутати, общински съветници, експерти и ръководството на Партията.

         3. Основна задача на ГПО през 2020 г. е разгръщане на организационно-политическа работа за успешно представяне на предстоящите избори. Да се направи преглед на организационното състояние на предизборните структури и се предприемат мерки за тяхното обновяване, стабилизиране и оптимизиране.

         4. ГС на БСП да реализира програма за периодични иновативни обучения на новоприети членове на БСП и на новоизбраните ръководства на ОПО и РПО.

         5. Да се активизира дейността на Центъра за работа с кадри. Да продължи актуализирането на базата данни в Кадровия регистър.

         6. ГС на БСП да създаде структури от членове и симпатизанти за решаването на общественозначими проблеми в областта на екологията, културата, градоустройството и други.

         7. ГС на БСП да продължи постоянния мониторинг на действията на администрация на община Пловдив и съвместно със структурите на гражданското общество да е коректив и инициатор за решаване на проблемите.

         8. Издигне ролята и мястото на хоризонталните структури в РПО, като се активизира работата им и привличането към Лявата идея на хора извън БСП, превръщането им в реални партньори и посредници на Партията сред НПО и гражданското общество.

 

 

         9. Информационната интернет система да премине в диалогов режим за всички членове на БСП.

        10. ГС на БСП да пререгистрира дискусионните клубове и федерациите към него.

         11. ГС на БСП и РС на БСП да провеждат редовна информационна кампания, свързана с политиките и историята на Партията, чрез печатни издания, аудио-визуални продукти и разпространяването им в информационнините и социалните мрежи.

         12. ГС на БСП да възстанови изданието на вестник „Гласът“ с нова визия.

         13. Два пъти годишно да се провеждат срещи на градския актив с националното ръководство на БСП по актуални въпроси и проблеми.

 

                                     

 

Приета на отчетно-изборната конференция на

                                      Градската организация на БСП – Пловдив на

                                      20 юни 2020 година

 

Следваща новина > >

Back to Top