Красимир Трифонов: За БСП науката и научната работа винаги ще бъдат приоритет

„За БСП науката и научната работа винаги ще бъдат приоритет. Затова винаги ще подкрепяме такива форуми”, каза лидерът на пловдивските социалисти Красимир Трифонов при откриването на VII Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени. Той поздрави участници за куража да се занимават с изследователска работа, като сподели, че лично на него преди десет години не му достигнал и кариерата му тръгнала в друга посока. 
Днес Трифонов остана респектиран от представените научни доклади в областта на медицината, технологиите и социалните науки. Всички разработки ще бъдат отпечатани в сборник, чието издаване градската партийна организация обезпечава. „Така младите учени имат възможност за научна изява пред академично жури, което често дава ценни съвети за допълнения към разработките преди излизането на сборника”, коментира Красимир Трифонов. 
Изключителен интерес предизвика пленарният доклад на младият лингвистичен изследовател Тенчо Дерекювлиев. Темата му „Фигурата на говорещия човек” провокира академичната публика към множество въпроси – за силата на словото, за речевата и за невербалната комуникация, за състоянието на езика. Младият учен подчерта, че в „съвременното езикознание акцентът е човекът с неговия вътрешен свят и поведение - тази фигура се обглежда от различни страни”. 
С голям интерес беше изслушан и докладът на младият докторант Галин Дурев на тема „ Конфликтите в Украйна и Южна Осетия – руският отговор на теорията на управлявания хаос”.

Следваща новина > >

Back to Top