Листата на #БСПзаБЪЛГАРИЯ за 16 МИР - Пловдив - град

#ПоискайПромяната 

Вашите кандидати!
 

1. Проф. Иво Христов (50г.), Право, Социология

2. Доц. Георги Йорданов (60г.), Медицина

3. Теодора Халачева (25г.), Политология, Бизнес комуникации

4. Проф. дфн Донка Александрова – Бубняк (71г.), Българска филология, История, Преподавател по реторика

5. Любомир Паунов (28г.), Медицина

6. Тодор Стоилов (29г.), Финансов мениджмънт

7. Захари Георгиев (63г.), Автоматизация на производството

8. Атанас Баташки (34г.), Медицина

9. Красимир Карамфилов (30г.), Право

10. Минка Сърнешка (50г.), Междунар. Икономика, Туризъм, Здравен мениджмънт

11. Калин Милчев (37г.), Конструктивно инженерство, Транспортно строителство

12. Кирчо Атанасов (71.), Математика

13. Проф. Георги Тотков (66г.), Компютърни системи и технологии, д-р по информатика, д-р по математика

14. Ангелина Божилова (53г.), Инженер, Стопанско управление

15. Ангел Петров (55г.), Инженер, Икономика и управление на строителството

16. Борис Янчев (58г.), Строителен инженер, МИО

17. Таня Мачанова (27г.), Политология, Бизнес администрация

18. Веселин Димитров (30г.), Право

19. Милена Колева (32г.), Компютърни системи и технологии

20. Екатерина Делинова (47г.), Банки и банково дело; Управление на човешките ресурси

21. Добромира Тошева (48г.), Счетоводство и анализ

22. Валентин Денев (67г.), Инженер - пилот

 

< < Предишна новина | Следваща новина > >

Back to Top