Питане от доц. д-р Ангел Иванов

Чрез г-жа Савина Петкова
Председател на Общински съвет – Пловдив
До г-н инж. Иван Тотев
Кмет на Община Пловдив
П И Т А Н Е
от
доц. д-р Ангел Иванов
Общински съветник от ППГОС
на Българската социалистическа партия
ОТНОСНО: Пустеещи парцели, възникването на нерегламентирани сметища и поддържането на зелените площи.
Уважаеми г-н Кмете,
Жители на район Северен ми поставиха въпроси, свързани с наличието на пустеещи парцели, възникването на нерегламентирани сметища и поддържането на зелените площи. По тяхна информация, част от тези парцели може би са в съсобственост с общината.
Гражданите посочиха наличието на пустеещи парцели на различни места в района. Един от тях се намира в източната част на район Северен – на запад от бензиностанцията на Лукойл и на север от ул. „Веслец”. Друг се намира в западната част – на запад от магазин Лекси и на север от бул. „Марица”. Разбира се има и на други места, а някъде са съчетани с изоставени сгради. Те често са превръщани в нерегламентирани сметища, понякога са запалвани или се използват за сборища на клошари и на наркомани.
Някои от малките квартални градинки инцидентно са използвани за сметища и дори за пасища на животни. Естествено престават да изпълняват предназначението си – място за отдих и източник на чист въздух.
Във връзка с повдигнатите от гражданите проблеми, моето ПИТАНЕ към Вас включва следните въпроси:
1. Има ли регистър на пустеещите парцели в гр. Пловдив? Ако няма, ще бъде ли създаден такъв по райони? 
2. Ще бъдат ли предприети действия, след почистване на тези площи да не се допусне последващо замърсяване?
3. Ще се предприемат ли действени мерки срещу нерегламентирано отглеждане на животни на територията на гр. Пловдив? 
4. В бюджета за 2018 г. ще се предвидят ли повече средства по райони за разчистване на изоставени сгради, голяма част от които са превърнати в сборища на клошари и наркомани?
Очаквам да получа писмен отговор, който да бъде огласен на следващото заседание на Общинския съвет.
29.11.2017 г. С уважение:
Пловдив / доц. д-р А. Иванов /

< < Предишна новина | Следваща новина > >

Back to Top