Теодора Халачева : Седем професионални гимназии в Пловдив с възможност за ...

Теодора Халачева : Седем професионални гимназии в Пловдив с възможност за ремонт на спортна инфраструктура
 
„Седем професионални гимназии в Пловдив ще могат да ремонтират физкултурни салони и спортни площадки в дворовете си през лятото на 2018 година. В това ме увери министърът на образованието и науката на редовния парламентарен контрол. Сумата е над 1.227 млн.лв. по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” от ОП „Региони в растеж”, съобщи пловдивският народен представител от „БСП за България” Теодора Халачева. Преди нова година тя постави въпроса за състоянието на спортните бази в държавните училища след няколко сигнала за лошата инфраструктура за спорт в редица пловдивски училища. От отговора на министър Вълчев става ясно, че МОН в качеството на бенифициент по посочената ос на  оперативната програма планира да инвестира близо 20 млн. лв. за подобряване условията на спорт в професионалните гимназии. За Пловдив училищата и сумите са както следва: „В Професионалната гимназия по електротехника и електроника е предвиден ремонт на физкултурния салон и прилежащото дворно пространство, като отпуснатите средства ще са на стойност 299 715 лв. В Професионалната гимназия по архитектура, строителство и геодезия ще се  ремонтират спортните площадки, за които ще се отпусне финансиране от 130 827 лв. В Националната търговска гимназия ще се извършат ремонти на физкултурния салон, спортните площадки и прилежащото дворно пространство, като ремонтните дейности са на стойност 117 701 лв. В Професионалната гимназия по туризъм ще се извършат ремонти на физкултурния салон, спортните площадки и прилежащото дворно пространство на стойност 249 402 лв. В Професионалната гимназия по битова техника ще се ремонтират спортните площадки и прилежащото дворно пространство като финансирането ще бъде 154 532 лв. В Професионалната гимназия по механотехника ще се обновят физкултурния салон и прилежащите дворни пространства, като отделните средства по програма са 216 185 лв. В Професионалната гимназия по транспорт ще се обновят физкултурния салон и прилежащото дворно пространство, като отделените средства по програмата са 58 872 лв.” цитира Теодора Халачева данните от отговора на министъра. Тя изрази надежда, че проектите ще бъдат качествено и навременно реализирани, за да имат гимназистите възможност да спортуват. 
 

< < Предишна новина | Следваща новина > >

Back to Top