147 години от обесването на Васил Левски

"Времето е в нас и ние сме във времето; то нас обръща и ние него обръщаме"
Васил Левски, 10 май 1871 г.
Поклон пред личността, величието, силата и апостолската смиреност на безсмъртния карловец, нашия Дякон на свободата!

< < Предишна новина | Следваща новина > >

Back to Top