ПРЕДЛОЖЕНИЕ от д-р Атанас Илиев Баташки д.м.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р Атанас Илиев Баташки д.м.
Общински съветник от ППГОС на БСП - Пловдив
 
ОТНОСНО: Предложение за изменение в бюджет 2020
 
Уважаеми г-н Кмете,
Здравето на пловдивчани е най-големият капитал на община Пловдив. Моето предложение към Вас е в бюджета за 2020 г. да бъдат предвидени средства в размер на 50 000 лв. за създаване на програма за профилактика на служителите от общинската администрация. Средствата ще се разходват по следния начин:
1. 5 000 лв. - ще се използват за създаване на анкетна карта, оформяне на рискови групи и анализ на резултатите от проведените диференцирани профилактични прегледи.
2. 45 000 лв. – ще се използват за извършване на диференцирани профилактични прегледи в общинските болници.
В България профилактиката е силно занемарена, което води до тежки финансови загуби за бизнеса и социални проблеми на национално и местно ниво.
Тези инвестирани от Общината средства ще доведат до повишаване здравето, ограничаване на заболеваемостта и навременно откриване на тежки социално значими заболявания като: Рак на белите дробове, на простата, на гърдата, на шийката на матката, затлъстяване, артериална хипертония и не на последно място Синдромът на професионалното изчерпване “Burn out syndrome”. Тази профилактична програма ще скъси пътя от откриването на заболяването до лечението, и ще доведе до генериране на допълнителни средства за общинските болници от потенциална лечебна дейност. Средствата, платени за извършените профилактични прегледи ще са глътка свеж въздух в затрудненото финансово сътояние на общинските болници.

< < Предишна новина | Следваща новина > >

Back to Top