Георги Гергов: 1 май е дата камбана

Георги Гергов:
"Уважаеми другари!

1 май е дата камбана. Тя обединява и сплотява както в радостта от труда, така и в справедливия бунт срещу неправдата.

1 май задава общочовешкия въпрос за смисъла на личния принос в общите дела, за отговорността ни като граждани, политици, общественици.

БСП е фундаментално свързана с тази дата. Първомайските принципи са в идеологическите темели на нашата партия. Правото на труд и хуманни условия на работа, достойните доходи, солидарното и справедливо разпределение на благата са политическите ни ориентири повече от 130 години. Борбата за тях не е приключила! БСП е призвана да ги брани, за да изпълним със съдържание собственото си име. Да сме Българска, да сме Социалистическа, да сме Партия!

1 май 2020 година, другари, е ден за осмисляне на пътя, по който да защитим социалистическата идея, която единствено поставя в центъра на всичко ЧОВЕКА.
Не с гняв в сърцата, а с дълбоката убеденост, че лозунгите трябва да заменим с решителни действия!
Честит 1 май!

Георги Гергов

 

< < Предишна новина | Следваща новина > >

Back to Top