Групата съветници от БСП внася предложение за допълнително облекчение на редица дейности

аят на извънредното положение да бъде на 13 май, съответно предложението на БСП, касаещо отпадането на такса „тротоарно право“ за срок от 3 месеца след премахване на мерките, е предложено от общинската администрация с дата – 31.08.2020г.
„За да бъдем изцяло справедливи и солидарни със затрудненията на местните култура, спорт и бизнес, предлагаме отпадане на задължение за заплащане на наемна цена от страна на наематели на общински нежилищни имоти по действащи наемни правоотношения с Кмета на Община Пловдив и Кметовете на райони, за срок от 13.03.2020г. до 31.08.2020г.“, заяви Председателят на ППГОС от БСП – Николай Радев. Той обясни, че на 09.04.20 г. е прието това да се случи само за периода на извънредното положение, затова отново предлагат удължаване на срока с 3 месеца.
Неговият колега Йордан Василев разясни кои дейности попадат в категорията наематели на нежилищни общински имоти - езикови и танцови школи, туроператори, школи по изкуствата и занаятите, галерии, културно-развлекателни и научни дейности, фондации и сдружения с нестопанска цел, развиващи обществено полезна дейност, спортни обекти, увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници. „Гореизброените дейности няма как да възобновят дейност по нормален начин, да генерират приходи, равни на приходите им преди извънредното положение, съответно няма как да се справят със заплащане на наем, изплащане заплати на персонал, покриване на разходи за дейността си и да имат и пълноценна печалба“, допълни мотивите на групата социалисти инж. Василев.
 
 

 

< < Предишна новина | Следваща новина > >

Back to Top