Предложенията на БСП приети, но с друг вносител

След едномесечно отлагане Общинския съвет в Пловдив прие мерките за финансови облекчения за местните структури и бизнес, направени от групата на БСП на предното заседание на Общински съвет – Пловдив.

На проведената днес сесия на местния парламент две от предложенията на социалистите – едното, касаещо „тротоарното право“ бе внесено от Здравко Димитров, в качеството му на Кмет на Община Пловдив, а в Дневния ред на днешното заседание влезе и предложеният от тях текст за решение, отнасящ се за наемната такса, която се заплаща от наематели на общински нежилищни имоти.
Инж. Йордан Василев коментира, че от левицата се радват, че управляващите оценяват смисъла на техните предложения и макар и месец по-късно техните мерки за подкрепа са приети. Това, че Общинската администрация предложи текста на социалистите като проект за решение в точка, касаеща същото финансово облекчение, но с по-кратък срок и с вносител Здравко Димитров, е показателно за бавните реакции на общината спрямо настоящата нелека ситуация и неспособността за вземане на адекватни решения, смятат от групата на БСП „Този един изгубен месец можеше да вдъхне поне малко спокойствие на хората, чиято дейност бе забранена от началото на извънредното положение“, допълни още той. „Не е важното в случая авторството да бъде наше, важно е Общински съвет и Община Пловдив да работят реално за доброто на пловдивчани“, каза още инж. Василев.
„След като Община Пловдив прехвърля отговорността за публичната спортна инфраструктура, е най-добре тя да се лиши от ресорния заместник-кмет“, коментира председателят на групата съветници от БСП – Николай Радев. Той обяви, че БСП – Пловдив е против плана за отдаване под наем на открити площадки. „Това означава, че свободният достъп на граждани до тях ще бъде преустановен“, прогнозира Радев и подчерта, че Общината трябва да предложи цялостна стратегия за развитие на спортната инфраструктура в града в Пловдив.

< < Предишна новина | Следваща новина > >

Back to Top