Питане от Тодор Стоилов

         Чрез г-н Александър Държиков

         Председател на Общински съвет – Пловдив

 

         До г-н Здравко Димитров

         Кмет на Община Пловдив

 

 

П      И      Т       А      Н      Е

от

Тодор Димитров Стоилов

Общински съветник от ППГОС на БСП - Пловдив

 

 

         ОТНОСНО:   Нарушено водоподаване и чести ремонти на водопроводната мрежа в квартал „Съдийски“.

 

 

         Уважаеми г-н Кмете, в предизборната кампания в качеството ми на кандидат за кмет на район „Централен“, проведох множество срещи с граждани от различните квартали в района, като поех ангажимент да представлявам техните интереси. На 30 юни тази година в приемната ми като общински съветник постъпи сигнал от жители на квартал „Съдийски“ относно зачестили ремонти на водопроводната мрежа и нарушено водоподаване за дълги периоди от време, като ми бяха предоставени над 200 подписа от живеещите, в подкрепа на искане да бъдат отделени средства за цялостна подмяна на водопроводната мрежа. След направена от мен справка на интернет страницата на ВиК Пловдив установих, че в рамките на първите 16 дни на месец юни тази година има отстранени 7 аварии на уличен водопровод, някои от които на една и съща улица през няколко метра, което e съпровождано с непрекъснато закърпване и преасфалтиране на междублоковите настилки. Гражданите споделиха и проблеми с понижено налягане на водоподаване в късните часове на деня, както и в почивните дни, което в нередки случаи води до нарушаване на функциите на използваната от тях „бяла“ техника.

С оглед на това, че "ВиК" ЕООД – Пловдив, e еднолично дружество с ограничена отговорност, с принципал Министерството на регионалното развитие и във връзка с гореизложените факти, моето питане към Вас включва следните въпроси:

 

 

 

1. Предвидени ли са средства за цялостната подмяна на ВиК инфраструктурата в квартал „Съдийски“ и ако отговорът е положителен, кога във времето ще се реализира?

2. Правено ли е обследване на прилежащата ВиК инфраструктура в квартала дали има капацитета да захрани немалкия брой новопостроени многоетажни жилищни сгради?

 

 

 

Моля за писмен и устен отговор на моето питане, който да бъде оповестен на следващото заседание на Общински съвет – Пловдив.

 

        

 

 8.07.2020 г.                                           С уважение: Тодор Стоилов

 Пловдив                                                        /…………………….. /

 

 

 

 

< < Предишна новина | Следваща новина > >

Back to Top