ПИТАНЕ от инж. Йордан Василев

Чрез г-н Александър Държиков
Председател на Общински съвет – Пловдив
До г-н Здравко Димитров
Кмет на Община Пловдив
П И Т А Н Е
от
инж. Йордан Василев
Общински съветник от ППГОС на БСП - Пловдив
ОТНОСНО: Спортни площадки в междублокови пространства
Уважаеми г-н Кмете,
В приемната ми за граждани нееднократно ми е поставян въпросът за стопанисването и състоянието на междублоковите спортни игрища в различни части на града ни. Мисля, че Вие, като спортист, осъзнавате ролята на спорта в израстването и възпитанието на децата и необходимостта от удобни и безопасни места за игра на футбол, баскетбол, волейбол и други видове спорт.
При извършен от мен обход на част от площадките на територията на град Пловдив, мога да направя следните констатации:
- Разбита настилка, включително и такива от извършване на изкопни работи от ВИК, без да са възстановени в предишния вид;
- Нарушена цялост на оградите, включително и стърчащи ръждиви телове и железа;
- Разбити спортни съоръжения, като футболни врати и баскетболни кошове.
Като родител и гражданин, смятам че е недопустимо спортни площадки да бъдат в такъв вид. Считам, че е необходимо децата ни да имат достъп до качествени, безплатни и достъпни места за спорт.
Опитът от предишния мандат, подобни съоръжения да се отдадат за частно стопанисване, явно не получи търсеният ефект и е само въпрос на време да се случи трагичен инцидент с дете, подобен на случилият се преди около две седмици инцидент във великотърновското село Миндя.
Във връзка с гореизложените факти, моето питане към Вас включва следните въпроси:
1. Какъв е броят на спортните площадки по райони на територията на град Пловдив и колко от тях в момента са отдадени за честно стопанисване?
2. Има ли общинска структура, която да извършва постоянен контрол за състоянието на тези спортни площадки, както и да извършва своевременно ремонти при необходимост?
3. Правена ли е инспекция за безопасност на тези съоръжения и ако да, моля да ми предоставите доклада от инспекцията.
Моля за писмен и устен отговор на моето Питане, който да бъде оповестен на следващото заседание на Общински съвет – Пловдив.
24.09.2020 г. С уважение:
Пловдив /инж. Йордан Василев/
Изображението може да съдържа: 3 души, на закрито
 
 
 
Вие, Nikola Vankov, Kostadin Pavlov и 2 други
 
1 споделяне
Харесване
 
Коментар
 
Споделяне
 

Коментари

 
 
 
 
 
 
 

 

< < Предишна новина | Следваща новина > >

Back to Top