Питане от д-р Атанас Баташки

Чрез г-н Александър Държиков
Председател на Общински съвет – Пловдив
До г-н Здравко Димитров
Кмет на Община Пловдив
ПИТАНЕ
от
д-р Атанас Илиев Баташки д.м.
Общински съветник от ППГОС на БСП - Пловдив
ОТНОСНО: Изграждането на спортна площадка, тип “Стрийт фитнес“ в район „Северен“, кв. “Юрий Гагарин“, в парковата площ пред ул. „Ален мак“ №4
Уважаеми г-н Кмете,
В моята приемна постъпи сигнал от притеснени и разочаровани граждани, живущи в кв. „Юрий Гагарин“, относно несъстоялото се изграждане на спортно съоръжение от тип “Стрийт фитнес“ в парковата площ на ул. „Ален мак“ №4, въпреки поетите ангажименти от бившият кмет и администрацията на район „Северен“, през 2019г. Гражданите ми споделиха, че инциативата за изграждането на това съоръжение е била подкерепена с голяма подписка от живущите в района. Въпросът е разглеждан в предишния мандат на ОбС-Пловдив и е взето решение за изграждане на такъв тип съоръжение, но то не е реализирано и до днес.
Здравето на пловдивчани е най-големият капитал на Община Пловдив, в това смятам сме убедени вече всички. Като се има предвид голямото застрояване в района и епидемичната обстановка, този вид съоръжения може би ще бъдат едни от добрите алтернативи за спорт и отдих на живущите в района, тъй като това е открито пространство, с възможност за спорт при спазване на физическа дистанция.
Във връзка с гореизложеното, Ви моля да ми отговорите на следните въпроси:
1. Какви са причините администрацията на района да не изпълни решението на ОбС - Пловдив и да не предприеме действия за изграждането на спортна площадка, тип “Стрийт фитнес“ в район „Северен“, кв. “Юрий Гагарин“, в парковата площ пред ул. „Ален мак“ №4?
2. Ще толерирате ли поемането на напразни обещания от администрацията и районните кметове, каквато явно е била практиката в предходния мандат?
3. Кога може да бъде започнато изграждането на съоръжението и какъв ще е срокът за въвеждането му в експлоатация от живущите в района?
Моля за писмен и устен отговор на моето Питане, който да бъде оповестен на следващото заседание на Общински съвет – Пловдив.
24.09.2020 г. С уважение: ..............................
Пловдив /д-р Атанас Баташки д.м. /

 

< < Предишна новина | Следваща новина > >

Back to Top