Градският съвет наложи мерки за партийно въздействие на Десислава Йорданова

Р Е Ш Е Н И Е

№ 04

 

от заседание на Градски съвет на БСП – Пловдив,

взето с    Протокол № 02 от 25.09.2020 година

 

 

ОТНОСНО: налагане на мерки за партийно въздействие

 

Градският съвет на БСП – Пловдив, реши:

На основание чл. 11 т. 3и т. 4 и чл. 12., ал. 1 от Устава на БСП и в изпълнение на чл. 12, ал. 4, т. 4 от Устава на БСП, ГС на БСП – Пловдив, отнема временно правата за заемане на партийни длъжности, членство в органите на Партията и правото да се кандидатира за такива в срок от една година на Десислава Георгиева Йорданова.

 

С решението да бъдат запознати всички партийни органи, в които участва Десислава Йорданова Георгиева, като се приложи копие от писмото на Медицински университет - Пловдив.

 

 

 

 

Взето на заседание на ГС на БСП,

                                      с Решение № 04 пр. № 02/25.09.2020 г.

 

< < Предишна новина | Следваща новина > >

Back to Top