Питане от общинския съветник Ангел Иванов

Чрез г-н Александър Държиков
Председател на Общински съвет – Пловдив
До г-н Здравко Димитров
Кмет на Община Пловдив
П И Т А Н Е
от
доц. д-р Ангел Иванов
Общински съветник от ППГОС
на БСП за България
ОТНОСНО: Инциденти с падащи дървета и клони по улиците на град Пловдив.
Уважаеми г-н Кмете,
През последните седмици се случиха няколко инцидента с падащи клони и цели дървета по улиците на град Пловдив. За щастие нямаше пострадали хора, но бяха причинени материални щети. Това се случи, въпреки че на територията на Пловдив нямаше бури придружени с валежи и градушки, каквито имаше в други населени места.
Тези инциденти се случват, независимо от своевременното подаване на сигнали от гражданите за отдавна изсъхнали цели дървета или част от короните им. В приемната ми постъпиха няколко сигнала за неизпълнение на заповеди на районните кметове.
Вероятно в ОП „Градини и паркове“ е нямало достатъчно техника и хора, че по заповед № 19Ю-РОА-320 от 14.06.2019 г., в която се посочва: „ОП „Градини и паркове“ да извърши отсичане на „2 броя ясени /изсъхнали/ и на 3 броя ясени да се оформи короната“, защото и до сега – октомври 2020 г. е отстранено само 1 изсъхнало дърво, от което е останал пън, а всичко останало си е така, както си беше през лятото на 2019 г.
Много близко до посочения в заповедта адрес, през 2019 г. и 2020 г. изсъхнаха още 3 дървета.
Проблемът не е само в отстраняване на изсъхналите дървета, но и в това, че на тяхното място остават пънове и не се засаждат нови, за да се компенсира загубата им.
Мога да посоча още няколко заповеди и от 2020 г., по които не са предприети действия за отстраняване на проблемни дървета, които могат да нанесат материални щети и са опасни за преминаващите пешеходци, но това само ще допълни картината за несвоевременно предприемане на необходимите действия.
Есента е сезон с характерни проливни дъждове, придружавани от силни ветрове. Това вероятно ще причини падането на още дървета, ако не се реагира на подадените сигнали от гражданите.
Моето ПИТАНЕ към Вас включва следните въпроси:
1. Ще бъдат ли предприети действия за минимализирането на тези инциденти?
2. Има ли нормативно определен срок за изпълнение на заповедите на районните кметове – ден, седмица, месец, година или повече?
3. Извършва ли се периодично преглед за наличието на проблемни дървета по улиците на Плодив, а също и за обрасли с дървета и храсти пустеещи места, които трябва да се почистят?
4. В какъв срок ще се предприемат действия по сигнали и заповеди, натрупали се от 2019 г. и 2020 г.?
5. Кой носи отговорност за нанесените щети, при ненавременно реагиране на сигналите на гражданите и заповедите на районните кметове?
Очаквам да получа писмен отговор, който да бъде огласен на следващото заседание на Общинския съвет.
21.10.2020 г. С уважение:
Пловдив / доц. д-р А. Иванов /

 

< < Предишна новина | Следваща новина > >

Back to Top