ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПЛОВДИВСКИТЕ СОЦИАЛИСТИ

Ние, долуподписаните Тодор Стоилов, Йордан Василев, Костадин Беларев, Атанас Баташки и Добромира Тошева, се обръщаме към пловдивските социалисти с благодарност за доверието и подкрепата, които получихме в процедурата по номиниране за народни представители от БСП. Големият брой номинации от основните партийни организации са ясен знак и оценка за нашата работа като районни председатели и общински съветници.
През 2019 година поехме пред вас, нашите другари ангажименти, които да изпълняваме в местния парламент. Последователното поведение предполага да продължаваме да отстояваме интересите на пловдивчани пред местната власт.
Водени единствено от тази отговорност, заявяваме отказа си от участие в листата за народни представители, която Градската конференция ще подреди на своето заседание тази събота.
Най-важното е да се опазим здрави и да се поздравим с победа на 4 април 2021!
С уважение:
Тодор Стоилов – председател на БСП – Централен
Йордан Василев – председател на БСП – Източен
Костадин Беларев – председател на БСП – Южен
Атанас Баташки – председател на БСП – Северен
Добромира Тошева – председател на БСП - Тракия

 

< < Предишна новина | Следваща новина > >

Back to Top