Питане от д-р Атанас Баташки относно Водния цикъл на Община Пловдив

Чрез Г-н Александър Държиков
Председател на Общински съвет – Пловдив
До Г-н Здравко Димитров
Кмет на Община Пловдив
П И Т А Н Е
от
д-р Атанас Илиев Баташки, д.м.
Общински съветник от ППГОС на БСП - Пловдив
ОТНОСНО: Настоящите ремонтни дейности, свързани с Водния цикъл в район „Северен“, продължителността на ремонтните дейности и нанесените материални щети на зелените площи и дървета в района.
Уважаеми г-н Кмете,
В моята приемна постъпи сигнал от притеснени граждани, живущи в района на улиците „Полк. Сава Муткуров“, ул. „Оборище“ и кв. „Захарна фабрика“, относно настоящите ремонтни дейности, свързани с водния цикъл в район „Северен“. Жалбите на гражданите са свързани с продължителността на ремонтните дейности. Разкопаните улици затрудняват на моменти дори достъпа до домовете им. Движението на автомобили в кв. „Захарна фабрика“ е почти невъзможно, а пейзажът може да се използва за снимачна площадка на филм за обсадата на Ленинград от Втората Световна война. В района на улиците „Полк. Сава Муткуров“ и ул. „Оборище“, гражданите се оплакват от нанесени щети не само на тротоарите, но и на зелената растителност. Има и много изпочупени дървета в този район.
Във връзка с гореизложените факти, моето питане към Вас включва следните въпроси:
1. Има ли план на ремонта на Водния цикъл, спазва ли се той и има ли забавяне?
2. Кой ще възстанови щетите, нанесени на тротоарите, зелените площи и дърветата.
3. Заложени ли са неустойки в договора за забавяне изпълнението на проекта за Водния цикъл на район „Северен“. Има ли клауза в договора, която да задължи изпълнителите да възстановят щетите по зелените площи и дърветата?
Моля за писмен и устен отговор на моето Питане, които да бъдат оповестени на следващото заседание на Общински съвет – Пловдив.
26.01.2021 г. С уважение: ...............................
Пловдив /д-р Атанас Баташки, д.м./

 

< < Предишна новина | Следваща новина > >

Back to Top