Градска контролна комисия на БСП - Пловдив

Петя Георгиева Манева
Агнеса Христова Шопова
Анна Славчева Христева
Боян Димов Арнаудов
Катя Любомирова Бъневска
Красимир Николаев Карамфилов
Митка Георгиева Тодорова
Нели Динкова Дириманова
Станислава Иванова Садърска
Таня Богданова Балканджиева

 

Back to Top