Изпълнително бюро на ГС на БСП - Пловдив

Красимир Трифонов Трифонов
     Председател на ГС на БСП - Пловдив 
     

 

Теодора Атанасова Халачева
     зам.-председател Партийна дейност
     

 

Николай Атанасов Радев
     зам.-председател Местна политика

 

Димитрина Стефанова Вакрилова
     Секретар "Организационна дейност и контрол по изпълнение на решенията"
     

 

Петя Георгиева Манева
      Секретар "Взаимодействие с териториалнни звена на държавна и местна власт"
     

 

Тодор Димитров Стоилов
      Младежки дейности и спорт
     

 

Нина Ангелова Чавдарова
      Медийна политика и ГПЩ                     
     

 

Йордан Василев Василев
      Обществен ред и сигурност

 

Георги Ченков Търновалийски
     Парламентарна дейност                                                                                    
     

 

Любомир Димитров Паунов
     Здравеопазване и социални дейности                                                       
     

 

Добромира Стефанова Тошева
     Политически календар

 

доц. Ангел Иванов
     Стопански и комунални дейности. Общинска собственост. 

 

Илия Любенов Гатев
      

Дискусионен клуб

     

 

Back to Top