Народни представители

 

    

Георги Търновалийски

временен парламентарен секретар
секретар на ПГ
- комисия по здравеопазването
- комисия по бюджет и финанси
- комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
- постоянно действаща подкомисия по отчетност на публичния сектор към Комисия по бюджет и финанси

Приемно време:
понеделник
10:00ч.
ГС на БСП, ул. “Кр. Пастухов” 18 ст.21 ет.3
тел. за записване: 032/60 18 87

     
     

 

Back to Top