ГРАФИК ЗА ГЛАСУВАНЕ - ИЗТОЧЕН

27.06.2016г. от 14 до 19ч клуб на РС на БСП - от всички ОПО
28.06.2016г. от 14 до 19ч клуб на РС на БСП - от всички ОПО
29.06.2016г. от 14 до 19ч клуб на РС на БСП - от всички ОПО
30.06.2016г. от 14 до 19ч клуб на РС на БСП - от всички ОПО
01.07.2016г. от 14 до 19ч клуб на РС на БСП - от всички ОПО
02.07.2016г. от 09 до 12ч клуб на РС на БСП - от всички ОПО

Back to Top