ГРАФИК ЗА ГЛАСУВАНЕ - ЗАПАДЕН

27.06.    09.00 – 13.00 ОПО - 302, 303 Клуб на РС
               17.00 - 20.00 ОПО - 318 "Перущица" 4

28.06.    09.00 – 13.00 ОПО - 304,306,307 Клуб на РС
               17.00 - 20.00 ОПО - 304,306,307 Клуб на РС

29.06.    09.00 – 13.00 ОПО - 309 Клуб на РС
               17.00 - 20.00 ОПО - 309 Клуб на РС

30.06.    09.00 – 13.00 ОПО - 312, 313 ; 312 - "Юндола" 5; 313  в Клуба на РС
               17.00 - 20.00 ОПО - 314, 352, 354; 352 и 354 в Клуба на РС;  314 - Читалище в Прослав

01.07.    09.00 – 13.00 ОПО - 317, 319, 320 Клуб на РС
               17.00 - 20.00 ОПО - 356, 353 Клуб на РС

Back to Top