Обединение на жените социалистки в БСП - Пловдив

 

 Веселина Карапеева - председател на ОЖС в БСП - Пловдив
      

 Родена на 19.04.1976 год.


   Образование:
  Магистър по математика и     информатика

Професионална кариера: Преподавател в ОМГ "Кирил Попов", гр. Пловдив, старши експерт в РУО - Пловдив, в момента е директор на ОМГ "Кирил Попов". 


 

 

Контакти: v_karapeeva@abv.bg

 

Back to Top