ГПЩ 2021

Структура и състав на Градски предизборен щаб, утвърдени на заседание на ГС на БСП – Пловдив на 19 ноември 2020 г.
 
I.                OПЕРАТИВЕН ЕКИП
 
1.     Нина Чавдарова – председател
 
2.     Георги Търновалийски – коалиционна политика
 
3.     Димитринка Вакрилова – координатор
 
4.     Недялка Петрова – юрист
 
5.     Петя Манева – административна и финансова дейност
 
6.     Севдалина Петрова – секретар
 
II.              ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ
 
1.    Тодор Стоилов – председател на РС на БСП – Централен
 
2.    Атанас Баташки - председател на РС на БСП – Северен
 
3.     Костадин Беларев - председател на РС на БСП = Южен
 
4.    Добромира Тошева - председател на РС на БСП – Тракия
 
5.    Йордан Василев - председател на РС на БСП – Източен
 
6.    Николай Радев – представител на РС на БСП – Западен

Back to Top