Решение на НС на БСП

РЕШЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ
НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
ОТ 4 ЮНИ 2016 Г.1. Насрочва общопартийно допитване "Президентски избори 2016", което да се проведе в периода от 27 юни до 3 юли 2016 г.

2. Приема Правила за подготовка и провеждане на общопартийното допитване. (Приложение 1).

3. Определя въпросите за общопартийното допитване (Приложение 2).

4. Избира Централна комисия по подготовката и провеждането на общопартийното допитване (Приложение 3).

5. Възлага на общинските (районните) съвети на БСП организацията и провеждането на общопартийното допитване, съгласно указанията на Централната комисия по подготовката и провеждането на общопартийното допитване.

6. Отчитането и огласяването на резултатите от общопартийното допитване да се извърши от Централната комисия по подготовката и провеждането на общопартийното допитване.

 

Back to Top