РС на БСП - район Тракия

Контакти                                  
гр. Пловдив    
ж.р. Тракия, блок 16
тел. 032/ 681 589
e-mail: bsptrakia@abv.bg

Сътрудник – Величка Николова Тошева - тел. 0896 669 175
Председател на РС на БСП район Тракия - тел. 0896 669 177

 

Работно време:

От 13:00ч. до 18:00ч.

     

 

Председател на РС Тракия
      

Добромира Тошева

Родена на 10.12.1968г.
Средно образование:
ЕСПУ “ Черноризец Храбър”, ОТЕТ “Ленин”
Висше образование:
Европейски колеж по икономика и управление
ПУ “Паисий Хилендарски”
Бакалавър - “ Счетоводство и контрол”,
Бакалавър - “ Стопанско управление”
Магистър - “ Счетоводство и анализ”
Председател на РС на БСП Тракия, член на ГС на БСП Пловдив

Приемен ден:   Всеки четвъртък от 13:00 до 18:00 часа
Клуб на БСП р-н Тракия

 

Председател на МО в р-н ТРАКИЯ

Христо Нечев

 

Председател на ОЖС в р-н ТРАКИЯ

Райна Бонева

 

Back to Top