РС на БСП - район Западен

Контакти        
гр. Пловдив    
ул. Йордан Гавазов 4    
тел. 032/ 64 37 17
Сътрудник – 0896 788004
Председател на РС – 0878 584722
e-mail: bspzapad@abv.bg

Работно време:
от 09:00ч. до 13:00ч.

 

Председател на РС – Западен
      

Десислава Йорданова

Родена на 24.02.1984г. в гр. Пловдив
Средно образование: ГХП “Св.Св. Кирил и Методий” -  немски език
Висше образование: ПУ “Паисий Хилендарски” — стопанско управление, Медицински университет Пловдив — магистър Здравен мениджмънт

Владее английски и немски език

Председател РС Западен, член на ГС Пловдив , член на ОбЛС Пловдив, член на НС на МО, член на НС на БСП
Преминала политически обучения в Школа по политически мениджмънт ”Фридрих Еберт” и Национален политически институт ”Димитър Благоев”.
Приемен ден:   Всяка сряда
    От 17:00ч. до 19:00ч.
    Клуб на БСП р-н ЗАПАДЕН

 

Състав на  РС на БСП р-н ЗАПАДЕН

Председател на МО в р-н ЗАПАДЕН
        

Иван Мотерников

 

     

Председател на ОЖС в р-н ЗАПАДЕН 

Недялка Петрова

Председател на ДВ в р-н ЗАПАДЕН
   

Атанас Атанасов

Роден на 28.04.1941г. в гр. Пазарджик в работническо семейство. Родителите са безпартийни.
През 1958г. завършва  средно образование   
1958г.-1960г. –отбиване на военна служба
1960-1966г. – завършване на висше образование в МЕИ –София,  специалност Черна металургия и леярство.
1966г. -1970г. Конструктор и технолог  в ИЗ”Балкан”  
1970г.- 1977г. –Началник обособение  „Леярско производство” в ЗММ „Металик” гр.Пазарджик

1978г. – 1981г.- главен инспектор на Държавния прием към ДКС –София –район Пазарджик;
1981г. – 1985г. - н-к ОТК , зам.- директор и ИД директор в Стоманолеярен завод  гр. Раковски
1985г. – 1987г. –гл.специалист инвеститерска дирекция на Металургичен завод в гр. Дебелт Бургаско, със седалище в МП –Пловдив
1987г. – 1991г. – зам.- гл. директор по ПВ в „Стоманолеене”  гр. Раковски
1992г. – 1994г. –н-к производство „Полимери” в КЦМ – Пловдив
1995г. -1996г.генерален директор  на  „Стоманолеене” – ЕАД гр. Раковски
1997г. – 2004г. – частен бизнес
От 1998г – пенсионер
Член на БКП, понастоящем БСП  от 1971г.

 

Back to Top