Арх. Костадин Палазов: Социалистите в Пловдив ще работим за подобряване на отношението на местната власт към проблемите на сляпо-глухите хора

Слепите хора в Пловдив нямат възможност да гласуват самостоятелно, а проблемът е лесно решим, заявиха кандидатите за общински съветници Диана Димитрова и Теодора Николаева и поеха ангажимент за решаването му 

По покана на Националната асоциация на сляпо-глухите в България, с председател Величка Драганова беше организирана среща с кандидатът за кмет на града на БСП Пловдив, арх. Костадин Палазов и кандидатите за общински съветници, Диана Димитрова и Теодора Николаева.

На срещата хората с увреждания споделиха своите проблеми, сред които се откроиха няколко основни.

На първо място са огромните затруднения при придвижването из града, което се дължи на лошата инфраструктура и неподдържаните улични площи. Те са истинско предизвикателство за слепите хора.

За незрящите пловдивчани е невъзможно да използват градските автобуси, тъй като те не са пригодени за хора с увреждания – не работи звуковата сигнализация, която да ориентира незрящите на коя спирка трябва да слязат.

Акцент бе поставен и върху цената на картата за пътуване на инвалидите и хората с увреждания, която преди струваше 5 лв., а вече е 13 лв. на месец.

Слепите хора се оплакаха и от общинската услуга за транспорт на хора с увреждания, която за да бъде използвана трябва да бъде заявена най-малко 5 дни преди това, което я прави най-малкото неефективна и не задоволява потребностите им. Те призоваха да бъдат закупени още превозни средства за хора с увреждания от община Пловдив, тъй като в момента налични са само 8, от които реално функционират само 6.

Председателят на асоциацията Величка Драганова сподели и невъзможността на слепите хора, към които и самата тя принадлежи, да  упражнят правото си на глас, тъй като нито хартиените бюлетини, нито машините позволяват на незрящите да гласуват самостоятелно. С тях задължително трябва да има придружител, който невинаги правилно отразява вота им.

Тя даде пример с други общини, които са оборудвали няколко секции с таблети за гласуване, на които е инсталиран звуков софтуер, позволяващ на хората със зрителни проблеми да гласуват самостоятелно, като по този начин с гласа им няма възможност да се злоупотребява.

Архитект Костадин Палазов и кандидатите за общински съветници от листата на „БСП за България“ предложиха решения.

  1. Подобряване на съществуващата градска среда, която да отговаря на нуждите на незрящите хора;
  2. Закупуване от общината на електробуси, които да отговарят на изискванията за използването им от хора с увреждания, оборудвани със звукова сигнализация;
  3. Предоставяне на безплатни карти на хората с увреждания за цялата градска мрежа, които да бъдат субсидирани от общината;
  4. Закупуване на таблети за гласуване от страна на общината, които да бъдат използвани от незрящите хора, на които да бъде инсталиран софтуер със звуков сигнал, което да улеснява начинът на гласуване;
  5. Подобряване на общинската транспортна услуга на хората с увреждания, като не само бъдат закупени още транспортни средства, но и да бъде възможно и събота и неделя да обслужва хората с увреждания.

Срещата завърши с надежда, че незрящите хора в Пловдив ще бъдат приоритет за новия кметски екип.

Арх. Палазов и кандидатите за общински съветници увериха присъстващите, че ще работят за това да подобрят отношението на местната власт към проблемите на сляпо-глухите в града.