БСП с важни въпроси за Бетонния мост и транспортния хаос

П И Т А Н Е

от

Илия Любенов Гатев ,Костадин Палазов, Калин Милчев и Минка Сърнешка

Общински съветници от ППГОС „БСП за БЪЛГАРИЯ“

ОТНОСНО: Реконструкцията на бетонния мост и организацията на движението в гр. Пловдив

Уважаеми г-н Кмете,

Затварянето на Бетонния мост за реконструкция предизвиква допълнително неудобство на пловдивчани, предвид стартиралите и недовършени ремонти и реконструкции на основни пътни артерии, започнати още от предишния мандат на управление. Предишната администрация твърдеше, че няма да издаде разрешение за строеж за събарянето или реконструкцията на Бетонния мост преди да бъде осъществен пробивът под Централна гара. Стига се до споразумение между възложителя, изпълнителя и Община Пловдив, което разбрахме, че е подписано и още отпреди месец и е издадено разрешение за строеж. Така или иначе, се стига до момента, в който и двата транпортни коридора за връзка с район „Южен“ остават затворени. Отварянето на подлеза – „Модър-Царевец“ и бул. „Кукленско шосе“ за движение, които в момента са в незавършен вид не решава проблемите с движението и достъпа до район „Южен“. Транспортният ад, който се задава от месец Септември тази година, след летните отпуски е неминуем, предвид сроковете за изпълнение, които бяха анонсирани в медиите – 6 месеца за Бетонния мост, 3 месеца за кръговото на бул. Руски, пролетта на 2025 г. пробивът под Централна гара. Прави впечатление забавянето на работата по всички големи проекти с двата възложителя – НКЖИ и ВиК ЕООД – Пловдив. Така например пусковият срок на бул. Александър Стамболийски е трябвало да бъде през март месец тази година, удължен е до края на май и отново не е спазен. Нямаме увереност, че ще бъде спазен срокът и за отварянето на кръговото движение между бул. Руски и бул. Христо Ботев. Често се вижда натрупана техника и един двама работници. В момента жителите на район „Южен“, а и на целия град са заложници на административни неуредици и бавно изпълнение. Въпросите ми са следните:

1. На какъв етап е изпълнението на Споразумението с НКЖИ по отношение на имотите, които трябва да бъдат получени от държавата и имотите, които трябва да бъдат дарени от Община Пловдив, за да се случи реконструкцията на Бетонния мост?
2. Какво включва издаденото Строително разрешение:
a. За разрушаване на мостовата част над линиите,
b. За изграждане на ново мостово съоръжение на мястото на разрушеното,
c. За разрушаване на южната рампа ивъзстановяване с нови височини и наклони

или се отнася само за част от изброеното. За коя част от изброеното се отнасят обявените 6-те месеца за изпълнение?

Към техническия проект за реконструкцията на Бетонния мост има ли експертно становище относно годността на елементите на съоръжението, които ще се запазят – беше заявено, че естакадите към моста ще останат същите?

Има ли Технически проект за връзката на трасето на новия Бетонов мост с ул. Кукуш, бул.Македония и ул.Димитър Талев?

3. Представени ли са линейни графици от изпълнителите на обектите за бул. Ал. Стамболийски и за реконструкцията на Бетонния мост? Има ли отчуждителни процедури, които не са завършени във връзка с изпълнението на проекта. Има ли изработен механизъм за контрол и докладване на нередности от страна на Община Пловдив към възложителите?
4. Кога, според администрацията, ще приключи реконструкцията на ул. Царевец и кога ще бъде ще се отвори левия завой към подлеза за ползване?
5. Кога, според администрацията, ще приключи ремонта на бул. Александър Стамболийски? Има ли отчуждителни процедури, които не са завършени във връзка с изпълнението на проекта за Южния обходен колектор?
6. Кога ще продължи ремонтът на бул. Кукленско шосе?