Бюджет 2023 на Община Пловдив е кух

С анализа на Илия Гатев ГС на БСП – Пловдив насочва вниманието на обществеността към основните му пробойни и проблемите, до който ще доведе.

Помпозните намерения, съчетани с липсата на управленски възможности, гарнирани с политическо притворство в Общинския съвет, създадоха от видимо хубавия ни град, една безсмислена строителна площадка, без начало и без край, а ние гражданите губим часове в задръствания, лъскавите возила се прескачат; децата ни отново търсят връзки за детска градина, място за игра и спорт, търсят своето нормално детство; отново нямаме качествена питейна вода; дишаме смог и пепеляк; свободните пространства в града намаляват; боклукът продължава да е извън контейнерите; зелените площи и паркове са уморени от модерните разбирания на администраторите; нуждаещите се от общински жилища са на някое място в списъка; а по спирките драмата е десетилетна и още и още… Перспективата, която ни дават общинарите е дълг до безкрай, инвестиции до безкрай без нужната устойчивост, усещане за мъглявина, която пълни личните джобчета, а нашата сигурност фалирала община, а всички ние ще платим лично!

Това е бюджет, който вече би трябвало да е изпълнен на ¾ , защото до края на годината остават 4 месеца. Нямаме никакви очаквания от този бюджет, защото в него няма нищо ново и различно, което да даде нови хоризонти и нова визия за управление. Предлага се финансов план за  наливане на пари в нереформирани общински структури, узаконяване на  скъпоструващи, забавени ремонти и проекти, както и откровени далавери с общинска собственост.

Този бюджет продължава заложеното във временния бюджет от пролетта тази година. Единствената разлика е, че се добавят нови 25 милиона, за да достигне рекордните 655 милиона разчет за идната сесия.

Несъмнено има стартирани важни за града проекти, но никой не знае кога ще бъдат завършени, никой не знае кои от анонсираните гръмко проекти как ще се финансират. Има Програма на кмета на Общината за периода 2020-2023 година, която би трябвало да се отчете накрая на годината, но е ясно, че стартиралите ангажименти от нея са по-малко от 1/3. Друг е въпросът, че нито един от тях няма да бъде завършен към края 2023 г. в цялост.

Да не говорим, че този бюджет не кореспондира с приетия през 2022 година План за интегрирано развитие на Община Пловдив и дейностите, заложени в него. Извън бюджета остават скандалните имоти за анонсираното обратно изкупуване, отчуждаването на имоти и редица обявени проекти – развитието на новото общинско  „Екобус“ за електрически градски транспорт, ремонтът на плувния басейн „Младост“, връзката на бул. „Северен“ с Карловско шосе, за която са заделени много малко средства и други.

655 млн. разходи – рекорд

Най-голямото перо – заплати, осигуровки, възнаграждения, хонорари – общо 313 млн. лв. срещу 252 млн. за 2022 г.

За издръжка на всички общински структури и администрацията са заложени 156 млн. лв., издръжката се е повишила спрямо 2022 г. с 27 млн. лева.

В сравнение с 2022 година има повишение на основните разходи на общината, като делегираните дейности от държавата са повишени 330 млн. тази година, срещу 261 млн. през 2022 г., в едно с остатъка от предходния период, което е реализирано основно за сметка на повишени заплати и осигуровки. Увеличава се и бюджетът за местни дейности от 264 млн. за 2022 г. на 303 млн. лева.

Най-големите пробойни в този „кух“ бюджет са пряко зависещи от управлението на Община Пловдив, нейната администрация и мерките, които се предприемат за решаване на проблемите. На първо място ще посочим неизпълнението на заложените в бюджета параметри и по отношение на приходите и по отношение на разходите.

Планираните собствени приходи са в размер на 241 млн. лева.

Заложените разчетни величини за имуществените данъци, видно от отчета за 2022 година се изпълняват на 77 %, от управление на общинската собственост 65%, а глобите и санкциите около 50%. Това означава, че реалните приходи на Общината до края на годината ще бъдат значително по-малко от разчетните, защото и през 2023 година няма промяна в организацията на тези процеси. Същото важи и за вземанията на Община Пловдив, които са близо 20 млн., част от тях от несъбрани наеми и неефективно управление на имуществото. Така се нарушава един основен принцип при бюджетирането, който в случая може да доведе до сериозни дефицити на средства по различните сметки от бюджета.

Разходната част се изпълнява на 80%, което се отразява на управляваните от Общината дейности и реализацията на проектите и инвестициите.

На второ място е това, за което гражданите са най-чувствителни – благоустройството на града и реализацията на капиталовата програма или инвестициите в инфраструктурата и дълготрайните активи на града – 243 млн. срещу анонсирани 252 млн. в началото на годината, като от тях 134 млн. са собствени средства на Община Пловдив, а за останалите се разчита на държавата, европейски средства и заеми, които само тази година ще надхвърлят 50 млн.

Някои по-важни текущи проекти:

Водния цикъл: ВиК колектор, бул. „Дунав“ – 20 млн., Пречиствателна станция – 18 млн.

Дондукова градина – 17 млн., която е в начален етап.

Двата стадиона: „Христо Ботев“ – 27 млн. и „Локомотив“ – 25 млн. – вече са дадени.

„Голямоконарско шосе“ – 9,1 млн.

Ул. „Царевец“ – 4,7 млн.

Ул. „Даме Груев“ – 5 млн.

Почти сигурно е, че проектите от Водния цикъл в район „Северен“ и ремонтите на улици, които са с хоризонт до края 2023 година няма да бъдат завършени в срок. Има сериозен проблем при инфраструктурните проекти и усвояването на средства по Програма „Региони в растеж“, а собствените средства не достигат. Очакват ни още доста мъки с движението и незавършените ремонти.

На трето място е нивото на дълг от над 70 млн. към момента и финансовото състояние на Община Пловдив, която почти сигурно ще трябва да се откаже от реализацията на нови големи проекти в следващите години. Не сме сигурни, че поетите ангажименти към изпълнители отговарят напълно на бюджетните прогнози и нищо чудно новият кмет на Община Пловдив да се събуди с огромен дълг, плащанията по който ще надвиши значително заложените 15% от собствените приходи. Напълно вероятно е следващия бюджет да няма остатък за местни дейности, предвид заложените разходи и подводните камъни, които се крият в изпълнението на инфраструктурните проекти – орязването на средства от ЕС, както беше направено с Пречиствателната станция с 9 млн. лева и неразплатени допълнителни разходи, както беше със стадион „Ботев“.

Истинската работа предстои по следващия бюджет за 2024 година, който новата власт ще трябва да спука и да проведе реформи.

Основни проблеми, видни от анализа на бюджета на град Пловдив

  1. Раздута и неефективна администрация с огромни разходи за заплати и осигуровки;
  2. Необходимо е в бюджета за следващата година да бъдат заложени реални величини на приходите и разходите;
  3. Скъпи, бавни и некачествени ремонти и инвестиционни проекти, които са недофинансирани поради проблеми в изпълнението, преразглеждане на капиталовата програма на Общината;
  4. Нужда от анализ и реформи по отношение на данъчната политика за данъчни и неданъчни приходи, мерки за увеличаване на събираемостта и справедливо разпределение на данъчното бреме;
  5. Нужда от реален анализ и реформи по отношение на управлението на Общинската собственост.