ДЕКЛАРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ

от

ГС на БСП  Пловдив

ТРЕВОГА ЗА ИСТОРИЯТА!!!

В последните дни сме свидетели на оскверняване на паметници, изкривяване или подменяне на исторически факти, едностранчивото им тълкуване без позоваване на обективни исторически събития от нашата и световна история. Едностранното и тенденциозното им тълкуване води след себе си до разделение в обществото.

Единствената нещо, което свързва минало, настояще и бъдеще, в едно неделимо цяло, това е историята. Тази нишка е дълговековна и многоцветна, в тонове и полутонове, напоена с кръвта на нашите предци и съвременници. Нишка, от която е изплетена една уникална дреха от добро и зло, от победи и падове, от свобода и робство. Това е нашата дреха, която носим на раменете си и без, която сме дървета без корени!

В историята има всичко, имена и дати, но най-вече памет, която ни дава сила да сме горди с изправена глава. Тя има нужда и да се говори за нея, да се пази грижливо, независимо от това дали ни харесва или не.

Затова са паметниците, понякога ни събират, понякога ни отдалечават един от друг, но те са онези видимите репери, които пазят паметта за събития, паметта за пролятата кръв, паметта за нашия общ път през времето. Те трябва да останат такива, каквито са, защото те са фотография на времето, запазила и почит, запазила и цвете, а понякога и таяща и потискана омраза.

Ние – Градският съвет на БСП в Пловдив, от името на социалистите 

ПРИЗОВАВАМЕ:

-Всички рушители на паметта да спрат! Разбиването на паметници показва слабост и безсилие. Съзиданието е онова, което ще ни обедини и направи достойни!

-Всички медии да дадат гласност на проблема и предизвикат обществен дебат за съхраняване на националното ни културно наследство!

-Всички честни и прогресивни хора да продължим да говорим за общата ни история, такава каквато е, с търпимост и уважение, за да я запазим!

Призоваваме за мъдрост и уважение на паметта!