Иван Петков и други депутати от БСП обсъдиха с музейни специалисти Бюджет 2024

Предвиденото увеличение за регионалните музеи и галерии се оказа нулапроцента, а за националнитеедва с 1.47 %, биха тревога от СдружениеБългарски музеи

Бюджет 2024 и острия проблем с недофинансирането в сектор „Култура”, в частност на българските музеи, спешната необходимост от държавна подкрепа обсъдиха на среща в Народното събрание народни представители от БСП и музейни специалисти. Сред тях беше и пловдивският депутат Иван Петков, който инициира срещата.

В разговора участие взеха също народните представители от „БСП за България” Иван Ченчев, председател на Комисията по култура в миналия парламент, и Богдан Боцев. От името на музейните специалисти проблемите поставиха председателят на Сдружение „Български музеи” Борис Хаджийски и заместникът му Огнян Тодоров.

„През последните години Сдружението активно работи с институциите, за да бъдат финансирани музеите адекватно, тъй като изоставаме с модернизирането на фондохранилищата и експозиционните зали, както и със заплащането на музейните служители. Но, за съжаление, тази задача е силно усложнена от нежеланието на правителството за държавна подкрепа в сектора”, посочиха Борис Хаджийски и Огнян Тодоров.

Предвиденото увеличение за регионалните музеи и галерии се оказа нула процента, а за националните – едва с 1.47 %. Отделно, извън държавно финансиране остават други 50 музеи и галерии – това съдържа проектобюджетът за 2024 г., биха тревога от Сдружение „Български музеи”.

„Категорично заставаме зад музейните специалисти в битката им срещу намерението на Асен Василев да превърне музеите в търговски дружества – това означава заявката на министъра да бъдат отделяни средства от държавата само за дейност, и то чрез проекти. Говорим за пазителите на историческата памет, националната ни идентичност и културно богатство. Тук е нужна цялостна държавна политика, която да позволи българската памет да има добра материална база, както и образовани, и мотивирани служители в музеите”, заяви Иван Ченчев.

Тримата народни представители потвърдиха готовността на БСП между първо и второ четене да направи предложения, с които да се направи крачка в посока на това секторът да бъде достойно подкрепен.