Калин Милчев: Пловдив се управлява хаотично и непрозрачно!

Инж. Калин Милчев – водач на листата за общински съветници и организационен секретар на Градски съвет на БСП – Пловдив: Пловдив се управлява хаотично и непрозрачно!
Стотици са проектите, започнати едновременно в Община Пловдив, но прави впечатление, че всички те са хаотични, разпилени, което предизвиква съмнение за корупция, лошо изпълнение, неефективност и непрозрачност. Систематизирането и приоритетизирането им е от ключово значение за подобряване на качеството на живот в града.
Пловдив заслужава по-добри административни услуги, така че общината да е в полза и подкрепа на гражданите и на бизнеса – на хората, които искат да се развиват на територията на града. Пловдив заслужава европейско отношение към своите граждани.
Пловдив трябва да се превърне в център на висшето образование и науката. На територията на общината трябва да се изгради студентски кампус и да се положат допълнителни усилия за привличане на чуждестранни студенти.
Презастрояването и недостатъчният капацитет на пътната инфраструктура се превръщат в основен проблем на града. Преодоляването им е свързан с редица процеси като озеленяване, осигуряване на паркоместа, осигуряване на достатъчно места в детските градини и училищата, лесен достъп до здравеопазване и др.
Пловдив има нужда от стабилно и прозрачно управление от експерти!