Коментар на Александър Константинов 23.04.23

КНСБ показаха своите изчисления, че, за да живее нормално един работещ, са му нужни 1394 лв. чист доход. В същото време около 600 000 души получават брутно минимална работна заплата от 780 лв. Като се извадят осигуровките и данъка остават около 700 лв.

Никой, обаче, не казва нищо за пенсионерите. Нали е ясно, че един пенсионер трябва да има същия доход, за да живее нормално. По данни на НСИ над 1 000 лв. взимат само 280 000 пенсионери от общо 2 милиона. Това означава, че 1 720 000 пенсионери живеят с доход под 1 000 лв.

По критериите на КНСБ под необходимия доход за нормален живот са общо 2 320 000 души пенсионери и работещи. Пак по данни на НСИ, деца и учащи са над 1 000 000 души или от общо около 6 млн. души, живеещи в страната, 5 млн. са работещи и пенсионери, като около 3 млн. души са регистрирани като работещи и 2 млн. са пенсионери. От тях 2 320 000 души или 46,4% живеят с доход под 1 000 лева. Ето толкова са бедните хора в европейска България.

Това съвсем не означава, че останалите около 2 млн. работещи и пенсионери с доход до 2 000 лв. месечно са богати, просто те са на ръба и всеки месец броят левчетата преди пенсия или заплата. За тези, които имат доход от над 2 000 лв. месечно, около 500 000 души няма да се притесняваме. Проблемът е, че те са концентрирани основно в София и няколко малки общини с големи фирми в тях.

В същото време мастити икономисти, които не знаят какво е да си беден, ни плашат с катастрофални сценарии за бюджета и социалните разходи. По техните думи за инфлацията са виновни точно тези 2 320 000 души с доход под 1000 лв. месечно, защото си купуват хранителни стоки, за да преживеят някак си още един ден.

Така те вдигат цените на пазара и се ражда инфлацията. Цитирам един от тях, които е и депутат – “Консумацията ражда инфлацията”. Лесно му е, с държавна заплата от 7 000 лв. и още толкова безотчетни пари, да се разхожда по телевизиите и да дава такива съвети. Нека опита да живее един месец с доход от 1 000 лева и да не забравя, че над 1 млн. пенсионери са с доход под 504 лв. и за това, че за Великден им дадоха по 70 лв., излезе, че, едва ли не, събориха държавния бюджет.

Завършвам със старата българска поговорка “Ситият на гладния не вярва”.