Обединение на Жените Социалистки

Председател на ГС на БСП-Пловдив:

Иван Петков

адрес: гр.Пловдив, ул. “Кръстьо Пастухов” 18

Председател на ОЖС на БСП-Пловдив

Минка Сърнешка

адрес: гр.Пловдив,

ул. “Кръстьо Пастухов” 18

Последвайте страницата на Минка Сърнешка във Фейсбук