Общинските съветници от БСП обсъдиха предложенията си за Бюджет 2024 на Пловдив със зам.-кмета по финанси

Общинските съветници от БСП  се срещнаха със зам.-кмета по финанси и стопански дейности към Община Пловдив г-жа Женя Петкова. В срещата, която се състоя в сряда – 06.02.2024 г., по инициатива на общинската администрация, се включи и кметът Костадин Димитров.

Председателят на групата съветници социалисти инж. Калин Милчев приветства новия екип на администрацията и обеща конструктивен подход и взаимодействие при предложения за решения, касаещи общия интерес – развитието на град Пловдив.

Лидерът на БСП в Пловдив Калин Милчев, от името на Градския съвет и общинските съветници, благодари на кмета за бързата реакция при почистването на паметника „Альоша“, осквернен от неграмотни вандали преди няколко дни.

Милчев подчерта, че БСП ще следи за обществения интерес за всяко едно решение на общинския съвет и обърна внимание, че ще бъде осъществяван контрол от страна на групата при изпълнението на бюджета.

На срещата бяха обсъдени основните направления на бюджета, а именно довършване на започнатото от предишната администрация и затягане на финансовата дисциплина, което е видно от заложените в бюджета параметри на по-реалистични приходи и разходи от предишните бюджети на града.

Общинският съветник Илия Гатев представи основните предложения на групата за бюджета за 2024 година на Община Пловдив, които включват – организацията на неотложни кабинети на необхванатите териториално райони – Източен, Централен и Тракия в рамките на съществуващите здравни заведения; грижата за защитените територии – Данов хълм, Хълм на Освободителите и Младежки хълм.

С оглед овладяване на презастрояването бяха направени предложения за наложителното проектиране на ПУП – ПРЗ за големи  градски части- Остромила и Беломорск.

От БСП изискаха изработването на парцеларни планове и отчуждителни процедури за разширяване на основните пътни артерии на Пловдив „Пещерско шосе“, Коматевско шосе и др., гробището в кв. Коматево,  и превръщането на бившата сграда на БНБ в Музей на Пловдив.

В допълнение съветниците Минка Сърнешка и арх. Костадин Палазов разясниха идеите на БСП за социалната политика и благоустройствените проблеми, които да намерят своето решение в бъдещата програма за управление на кмета през настоящия мандат, която се очаква да влезе в Общински съвет на предстоящи сесии.

Групата изрази загриженост за проекта на Кино Космос, новата сграда на Математическата гимназия, Дружеството „Екобус“ за електрически общински градски транспорт и почистването на р. Марица, които са основни акценти в програмата на БСП и които не са включени в капиталовата програма на Общината.

Общинските съветници от БСП получиха уверението, че за р. Марица има заложени около 1 500 000 хиляди лева в дейностите по бедствия и аварии, за кино Космос 4 500 000 лева,  а за останалите обекти се чака конкретния план за европейско финансиране, за който се изготвят необходимите документи.

„Ще проследим поетите ангажименти и се надяваме тази форма на конструктивен диалог да продължи“, заяви председателят на ГС на БСП-Пловдив и председател на групата общински съветници инж. Калин Милчев.

Той подчерта, че ГС на БСП и групата общински съветници виждат в организираната срещата по Бюджет 2024 протегната ръка и търсене на диалог с опозицията от страна на управата на града.