ПОЗИЦИЯ НА БСП – ПЛОВДИВ

В синхрон с интересите на пловдивчани и вслушвайки се в мнението на експертите, изразяваме категорична позиция ПРОТИВ предизвикания от градоначалника Здравко Димитров и неговия екип хаос по пътищата на града и настояваме за по-разумно управление!
За пореден път екип на пореден кмет на община Пловдив експериментира с кръстовището при Водната палата на бул. „Марица-юг“. А, между впрочем, то все още е в гаранция, която на секундата изчезва със започване на строителството на пробива. Широко разпространената практика на ГЕРБ – работа на инженеринг, е скъпо мероприятие, водещо до задънена улица, ремонт на ремонта и транспортен проблем, въпреки наскоро положения нов асфалт! Съсловните организации: Съюза на архитектите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Университета по архитектура, строителство и геодезия, отдавна са заклеймили тази порочна практика, при която възложителят не получава най-доброто и издържано техническо решение, което заслужава град като Пловдив. Инженерингът като явление в българската политика води до безконтролно изсмукване на финансовия капитал на общината в полза на тесен кръг фирми, без никаква реална полза от последващо експлоатиране на трасетo. Защо ГЕРБ имат нужда строителят да им е посредник между общината (държавата) и проектанта? Не беше ли за тях ПОСРЕДНИК мръсна дума, синоним на далавера?
Считаме, че е необходимо да се премахне процедурата „инженеринг“ при възлагането на важни за града инфраструктурни обекти. Общината следва да възложи и одобри проект, който да премине обществено обсъждане и едва след това да се възложи строителство. Подлезът на бул. „Марица-юг“, или т.нар. пробив под Водната палата, се решава на парче. Необходимо е преди това реконструиране на бул. „Марица-север“ и цялостна визия как да се реорганизира движението, включвайки всички съществуващи и бъдещи мостове по реката със съответните развръзки, включително обещания, но нереализиран от ГЕРБ мост на бул. „Копривщица“.
Като конструктивна опозиция настояваме в спешен порядък да се изготви програма със срокове и съответно финансиране по отношение на:
1. Премахване на стеснението на ул. “Даме Груев“;
2. Изготвяне на компютърна симулация на възлите – Водна палата – северен бряг на Марица с прилежащите мостове, за което Община Пловдив разполага с необходимия софтуер и може да го използва;
3. Проектиране на мост „Голямо Конарско шосе“ – бул. „Копривщица“;
4. Премахване на тежкотоварното ЖП движение по бул. „Копривщица“ и осигуряване на трамваен транспорт;
5. Провеждане на отчуждителни процедури по ул. „Гладстон“ и бул. „Пещерско шосе“.
6. Разширение на бул. „Пещерско шосе“;
7. Разширение на бул. „Васил Априлов“;
8. Разширение на „Коматевско шосе“;
9. Разширение на ул. „Гладстон“.

Всички тези строителни мероприятия следва да бъдат проведени в условия, максимално щадящи комфорта на обитаване на пловдивчани, запазвайки възможно най-облекчен начин на придвижване на граждани и автомобили по време на строителствата.
Всеки един проект следва да се разглежда в контекста на общата транспортна схема, като се планира реалистично резултатът от него. Към настоящия момент движението е регулирано така, че при отпушването на трафика на едно място, той се насочва към друго, където отново се получават задръствания.
Считаме, че необмисленото и некоординирано изпълнение на важните инфраструктурни обекти в града е една от основните причини, заедно с трагично работещите светофарни уредби в режим „червена вълна“, за постоянните задръствания, за недоволство от страна на пловдивчани и за трудното придвижване из целия град!

Пловдив заслужава по-добра инфраструктура и разумно управление!