Председателят на групата инж. Калин Милчев очерта приоритетите на социалистите в Общинския съвет на Пловдив

Илия Гатев бе избран с пълно мнозинство за зам.-председател на Общински съвет – Пловдив

В началото на днешното първо редовно заседание на новия Общински съвет – Пловдив председателят Атанас Узунов изчете имената на председателите и зам.-председателите на политическипредставените групи в местния парламент /ППГОС/, които бяха легитимно избрани на заседания на групите през изминалата садмица.

Председателят на Политически представената група на коалиция „БСП за България“ инж. Калин Милчев подчерта от трибуната, че социалистите в настоящия Об С са нови лица. Той припомни, че в предходния местен парламент партията не бе политически представена.

„Изборният резултат ясно показва, че ние сме изразители на волята на прогресивните леви граждани“, коментира той.

Калин Милчев декларира, че групата на БСП ще работи за реална борба срещу корупцията.

„Обикновеният човек, децата, устойчивото развитие на града, зелената система, транспорта, грижата за хората в неравностойно положение, са нашите разбирания за грижа. Чувствителността и борбата със социалните неравенства трябва да са ежедневие“, подчерта още председателят на групата.

Калин Милчев обяви, че той и колегите му от БСП-Пловдив ще работят също така общината да прояви по-голяма грижа за образованието и науката, защото това е истинската инвестиция, която ще даде тласък за развитие на града ни.

Той заяви, че трябва да бъде оказана нова ясна перспектива за бъдещето на Пловдив, за което е нужно Об С и местната власт да си върнат доверието с прозрачност и контрол върху изпълнението на поръчките.

В самото начало на заседанието клетва положи Илия Гатев, който отсъстваше по уважителни причини от учредителната първа сесия.

По предложение на Калин Милчев, по-късно Илия Гатев бе избран с пълно мнозинство за зам.-председател на Общински съвет – Пловдив.