Представителите на БСП в Пловдив се срещнаха с кмета Костадин Димитров

Временно изпълняващият длъжността Председател на Градския съвет на Българската социалистическа партия инж. Калин Милчев, групата общински съветници в Об С – Пловдив и народният представител Иван Петков от „БСП за България” имаха първа, макар и протоколна среща, с кмета на Пловдив Костадин Димитров в сряда в сградата на общината. Представителите на БСП запознаха пловдивския градоначалник с част от програмните си приоритети и поетите ангажименти в работата си в местния парламент, а именно:

1. Прозрачност и ефективност при разходване на обществените ресурси;

2. Създаване на нови общински предприятия: ОП „Обществено хранене”, което да се занимае с храненето на учениците, децата в детските градини и яслите, социалното хранене на възрастни и хора в неравностойно положение; ОП „Транспорт”, което да издигне на ново, по-високо ниво обществения превоз в гр. Пловдив, като по- екологичен и ефективен;

3. Разширяване дейността на част от съществуващите общински предприятия: ОП „Общински пазари” да организира постоянни фермерски, био и други пазари на потребители. Предприятието може да се превърне в гарант гражданите на Пловдив да имат реален достъп до висококачествена храна от български производители на приемливи цени; ОП „Чистота” да разшири предмета на своята дейност с предоставяне на гражданите на Пловдив услуга по изкупуване на хартиени, пластмасови и други отпадъци. ОП „Паркиране и репатриране” да разшири обхвата на Синя и Зелена зона в Пловдив, да се създадат буферни паркинги на входно/изходните артерии на града.

4. Създаване на гаранционен фонд от Община Пловдив, предназначен за млади семейства, които искат да закупят ново първо жилище;

5. Създаване на приложение „Пловдив”, чрез което гражданите и гостите на града, да могат да осъществяват както плащания, от билетчето за градски транспорт, до глоби и местни данъци, а така също и да получат всякакъв вид административна и туристическа информация;

6. Увеличаване инвестициите в образование. Изграждане на нови училища и детски градини. Възстановяване системата на училищната здравна и стоматологична грижа, част от превенцията на заболявания и грижата за нашите деца.

7. Създаване на спешни кабинети в пловдивските ДКЦ-та.

8. Осигуряване на средства за осъществяване на отчуждителни процедури, необходими за завършване на големите транспортни артерии в Пловдив: бул. „Коматевско шосе” и бул. „Пещерско шосе”. Осигуряване на средства за изработка на подробни устройствени планове, така нужни за развитието на града.

9. Стартиране най-накрая на ремонтът и възстановяването на бившето кино „Космос”. Започване на процесът по избор на място и реализация на сграда на Пловдивската опера;

10. Развитие на масовия спорт в града и засилено подпомагане на леката атлетика.

11. Превръщане на Пловдив в център на зелените политики и приоритизирането им в развитието на града.