Проф. Д-р Христо Бозуков, БСП: Презастрояването в „Южен“ трябва да се контролира

Биография:

 

Христо Георгиев Бозуков е роден на 14 януари 1960 г. в Пловдив.

Завършва висшето си образование през 1985 г. в Аграрен университет в Пловдив, със специалност „Инженер-агроном по защита на растенията и почвата“ и специализация – „Растителнозащитни технологии при полските култури“.

От 1985 г. е стажант-агроном в Института по тютюна и тютюневите изделия – Пловдив, а от 1986 г. след спечелен конкурс е назначен за научен сътрудник  по растителна защита.

През 1999 г. защитава научна и образователна степен „доктор по фитопатология“, а от 2003 г. – му е присъдено от ВАК научно звание „Старши научен сътрудник втора степен“ (доцент) по научна специалност „Растителна защита“. От 19 ноември 2014 г. е назначен на академичната длъжност „професор“.

От 2002 г. до 2013 год. последователно е заемал длъжностите – Ръководител отдел „Агротехника и растителна защита“, Главен секретар, Председател на Научния съвет и директор на Институт по тютюна и тютюневите изделия – Пловдив.

От август 2013 год. до май 2015 година професор Бозуков е Председател на Селскостопанска академия – София.

Бил е три пъти министър на земеделието храните и горите в петото, шестото и седмото служебни правителства на България.

От януари 2017 г. до 4 май 2017 г. е министър на земеделието и храните в служебното правителство на Огнян Герджиков.

От 12 май 2021 год. до 16 септември 2021 г. е министър на земеделието, храните и горите в служебното правителство на Стефан Янев.

От 17 септември 2021 год. До 12.12.2021 год. е министър на земеделието, храните и горите във второто служебно правителство на Стефан Янев.

От януари 2018 г. Член на Съвета за икономическо и социално развитие към Президента на Република България;

Професор Бозуков има над 170 броя научни публикации, 7 броя сертификати за признати технологии и полезни модели в областта на тютюнопроизводството, растителната защита, хранителната промишленост и 3 авторски свидетелства за създадени в съавторство 2 ориенталски и 1 едролистен сорт тютюн, включени в Сортова листа „ А“ на Република България.

 

Проф. Бозуков, какво ви мотивира да се включите в предизборната надпревара за кмет на най-гъсто населения район в Пловдив?

Желанието ми реално да помогна за решаване на натрупаните проблеми в района, а не да бъда само страничен наблюдател на случващото се.

 

В него ли живеете?

 

Живял съм тук 15 години и познавам този район достатъчно добре.

 

Може ли да опишете границите на района си? 

На север и изток районът граничи с жп линията София-Пловдив-Свиленград. На юг достига до Околовръстното шосе на Пловдив, където граничи с община „Родопи“. На запад се простира по землищната граница между кварталите Прослав и Коматево.

 

Районът включва 7 квартала и е с най многобройното население от шестте района на Пловдив – над 100 хиляди души, според последните данни.

 

Смятате ли, че районните кметства трябва да разполагат със самостоятелни бюджети? 

Убедено смятам, че районните кметства трябва да разполагат с изцяло самостоятелни бюджети. Районите избират самостоятелно и мажоритарно кметовете си, така, че няма разлика между общински и районен кмет. Районните кметове са поели ангажименти пред избирателите си и трябва да разполагат, като първостепенни разпоредители с делегиран финансов ресурс и възможност да оперират отговорно с него за нуждите на района, а не да зависят от благоволението на общинските кметове.

 

Кой, според вас, е най-наболелият проблем в района и как ще се справите с него? 

В “Южен“ има много натрупани проблеми, но като най-наболели отчитам:

  • Интензивното и хаотично презастрояване и свързаните с него замърсяване, затруднени мобилност и достъпност на жизнената среда от гражданите;
  • Недостатъчните социални дейности.

 

Проблемите са много и трудни и за решаване, освен инициативен и амбициозен районен кмет има нужда от компетентна и коректна администрация, както и от правилно, и прозрачно използване на средствата.

 

Конкретните мерки за решаване на натрупаните проблеми са:

 

  • Проверки за законността на строителството и спазване на нормативните изисквания на ЗУТ и ЗУЕС. Контрол на реда на строителство.
  • Редовно сметосъбиране, почистване и миене на основните улици, поддържане на дървета, ремонт на тротоари.
  • Разширение на улици и някои главни артерии, като бул. „Ал. Стамболийски и „Коматевско шосе“. Извеждане трафика от центъра на кв. Коматево по страничните обходи.
  • Оформяне на нови зони за паркиране, еднопосочни улици, нови осветени пешеходни пътеки, видеонаблюдение на кръстовища, паркове, преасфалтиране на улици.
  • Изграждане поне на едно ново комбинирано детско заведение с ясла и детска градина. Подобряване системата на социален патронаж и личните асистенти.
  • Откриване на нови детски площадки, клубове, паркове. Облагородяване, озеленяване и поддържане на междублокови пространства.
  • Осигуряване на денонощен медицински кабинет.
  • Нови автобусни линии, редовен график и спирки със заслони.

 

Три неща, които харесвате в района си и три, с които ви е трудно да се примирите? 

Това, което отличава район „Южен“ и което харесвам в него е местоположението му,

възможностите за развитието му и духа на жителите на този район.

 

Трудно ми е да се примиря с непрозрачното му управление и недостатъчната ангажираност на районната администрация с проблемите и нуждите на гражданите.

 

Защо хората да гласуват за вас? 

Считам, че е време гражданите да се доверят на хора, които са се доказали в работатта си като отговорни, честни, морални, некорумпирани и съпричасни към нуждите на обществото. Аз мога да им предложа това с бюлетина №1.