Градски съвет

Председател на ГС на БСП-Пловдив:

Иван Петков

адрес: гр.Пловдив, ул. “Кръстьо Пастухов” 18